Sinh viên ngành công nghệ nói gì về việc tự học tiếng Anh có sử dụng công nghệ?

Một trong những công cụ được kỳ vọng có thể tạo nên những đột phá trong đổi mới hoạt động dạy và học ngoại ngữ là công nghệ. Làn sóng công nghệ trong cơn sốt đổi mới được thể hiện ở hàng loạt những dự án về ứng dụng công nghệ trong nhà trường và những nghiên cứu tác động của những chương trình này. Tuy nhiên, số lượng nghiên cứu về việc học sinh Việt tự học ngoại ngữ dựa vào công nghệ còn tương đối khiêm tốn. Qua bảng hỏi, phỏng vấn bán cấu trúc và quan sát, nghiên cứu này tìm hiểu các loại công nghệ được 272 sinh viên Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội sử dụng để tự học tiếng Anh và đánh giá của họ về hoạt động này. Kết quả khẳng định tính đa dạng ở loại công nghệ và các đặc tính nổi bật của công nghệ cũng như khó khăn về kỹ năng tự học của sinh viên.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Hoàng Nguyễn Thu Trang
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 6, 2018, 09:45 (ICT)