Song song hóa thuật toán so khớp mẫu QuickSearch trong NIDS sử dụng mô hình chia sẻ bộ nhớ trên OpenMP và PThreads

Thực hiện song song hóa thuật toán so khớp mẫu QuickSearch sử dụng mô hình chia sẻ bộ nhớ trên OpenMP và PThreads nhằm nâng cao hiệu năng và tốc độ xử lý gói tin trong NIDS với các tập luật của Snort

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như, Lê Đăng Nguyên, Lê Trọng Vĩnh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:09 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 6, 2018, 10:08 (ICT)