Sử dụng bài tập định hướng phát triển năng lực trong dạy học chương Cacbon - Silic Hoá học 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông

Năng lực giải quyết vấn đề (GQVĐ) là một trong những năng lực chung rất quan trọng, cần được hình thành và phát triển cho học sinh (HS). Bài báo đã tổng quan cơ sở lí luận về năng lực GQVĐ, bài tập (BT) định hướng phát triển năng lực, đề xuất nguyên tắc, quy trình xây dựng và sử dụng BT định hướng phát triển năng lực trong dạy học hóa học để phát triển năng lực GQVĐ cho HS và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm (TNSP) ở hai trường trung học phổ thông (THPT) thành phố Hải Phòng.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Phạm Thị kiều Duyên, Bùi Quốc Hùng
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 15:04 (ICT)