Sử dụng Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ bằng chứng lịch sử của một quốc gia, dân tộc mà còn là một môi trường học tập bổ ích dành cho học sinh. Các hiện vật, tranh ảnh…trưng bày tại bảo tàng là minh chứng sống động góp phần giúp HS tìm hiểu, khám phá lịch sử. Mỗi bảo tàng có nội dung trưng bày khác nhau nên có ưu thế riêng trong việc dạy và học LS. Trong đó, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là nơi trưng bày, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, hội họa tiêu biểu của dân tộc. Trên cơ sở phân tích vai trò của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, khảo sát thực trạng sử dụng Bảo tàng này trong dạy học lịch sử ở trường THPT, bài viết đề xuất những định hướng cho việc sử dụng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX và kết quả bước đầu của việc tiến hành thử nghiệm sư phạm tại trường THPT Trung Giã (Sóc Sơn, Hà Nội).

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả HOÀNG THANH TÚ, CHU NGỌC QUỲNH
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:24 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 09:41 (ICT)