SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Sự bùng nổ công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay đang tác động mạnh mẽ vào mọi mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, nền giáo dục phổ thông đã có những đổi mới tích cực nhằm đáp ứng được đòi hỏi cấp thiết của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sinh học là một khoa học gắn liền với thực tế đời sống, có nhiều quá trình rất phức tạp diễn ra ở cấp độ vĩ mô hoặc vi mô

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Thị Mai Hương, Phạm Thi Thu Thúy
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 11:07 (ICT)