Tác động của chất lượng nguồn lực đến năng suất tổng hợp của doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết này điều tra tác động của chất lượng nguồn lực đến năng suất tổng hợp của doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết tăng trưởng kinh tế tân cổ điển của Solow (1956), bài viết giả thuyết rằng chất lượng của vốn và lao động có quan hệ đồng biến với năng suất tổng hợp của doanh nghiệp Việt Nam. Sử dụng dữ liệu trích từ Bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp Việt Nam của Ngân hàng Thế giới năm 2015 và năm 2009. Sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bằng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất kết quả cho thấy các giả thuyết được ủng hộ hoàn toàn sau khi kiểm soát yếu tố thuộc đặc điểm của doanh nghiệp.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Võ Văn Dứt
Người bảo dưỡng Đại học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 09:32 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 17, 2018, 10:42 (ICT)