Thông tư 34/2018/TT-BTNMT Quy định về phân ...

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/7c4657d3-d9be-4fb4-aaaa-ba80bd06f5b2/resource/d97b39c8-c627-49b6-9845-cedfaf3d7b4c/download/34-2018-tt-btnmt.pdf

Thông tư 34/2018/TT-BTNMT Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước đất

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 7, 2019
Được tạo ra Tháng 8 7, 2019
Định dạng pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
created12 tháng trước
formatPDF
idd97b39c8-c627-49b6-9845-cedfaf3d7b4c
last modified12 tháng trước
mimetypepdf
on same domainTrue
package id7c4657d3-d9be-4fb4-aaaa-ba80bd06f5b2
revision idc192e932-9bd6-46f1-99cb-99cd2354c896
size283,6 KiB
stateactive
url typeupload