Tái tạo khuôn mặt 3 chiều từ hộp sọ

Bài toán khôi phục diện mạo của con người từhộp sọlà bài toán rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực nhưkhảo cổhọc, nhân chủng học khi người ta muốn tái tạo bộmặt của người cổ xưa dựa trên hộp sọ đã hóa thạch (nguyên vẹn hoặc không còn nguyên vẹn), và đặc biệt là trong giám định pháp y khi cần dựng lên khuôn mặt của người đã chết dựa trên hộp sọtìm được. Sản phẩm trên máy tính đểkhôi phục mặt người từhộp sọchưa có sản phẩm nào thích hợp thực hiện khôi phục mặt người Việt. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu hệthống tái tạo khuôn mặt 3 chiều dựa trên hộp sọvới các sốliệu vềchủng tộc người Việt Nam

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Ma Thị Châu, Nguyễn Đình Tư, Đinh Quang Huy
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 09:26 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 14:21 (ICT)