Tên riêng trong tiếng Việt và trong tiếng Pháp, một yếu tố quan trọng trong việc dạy và học ngoại ngữ

Tên riêng được coi là một thành tố trong hệ thống từ xưng hô, nó được sử dụng để gọi và chỉ ra những người tham gia hội thoại. Theo Braun, tên riêng năm trong nhóm các từ hô gọi, phân biệt với các đại từ hô gọi có cùng chức năng như từ chỉ gia tộc (VD: bố mẹ), chỉ nghề nghiệp (VD: bác sĩ, thầy, cô, ...).

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Vân Dung
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 12, 2018, 08:37 (ICT)