Tham thoại dẫn nhập có hành vi ngôn ngữ hỏi làm hành vi chủ hướng

Trong giao tiếp, hỏi là một dạng hành vi ngôn ngữ phổ biến, một thành tố tham gia thường xuyên vào cấu trúc đối thoại. Trong thực tế, dưới sự tác động của ngữ cảnh, tình huống, các câu hỏi có thể thực hiện những kiểu chức năng giao tiếp, những hành vi ở lời gián tiếp rất đa dạng...

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Dương Tuyết Hạnh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 15:47 (ICT)