4246-97-8182-1-15-20171215.doc

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/9847436b-bb4c-4812-979c-bd3c0ed158fb/resource/44670f6e-6156-4f3c-afc2-19ed7a03e968/download/4246-97-8182-1-15-20171215.doc

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

The photon - drag effect with electrons – acoustic phonon scattering in cylindrical quantum wire with an infinite potential is studied. With the appearance of the linearly polarized...

Nguồn: The Photon-Drag Effect in Cylindrical Quantum Wire with an Infinite Potential for the Case of Electrons – Acoustic Phonon Scattering

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 10, 2018
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018
Định dạng application/msword
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatWord
id44670f6e-6156-4f3c-afc2-19ed7a03e968
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/msword
on same domainTrue
package id9847436b-bb4c-4812-979c-bd3c0ed158fb
revision id1d156176-142b-4d1e-af35-31e53161ebd5
size225,5 KiB
stateactive
url typeupload