4081-37-7555-2-2-20170626.docx

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/56fe8930-4d68-4d70-8ee4-d3845a14ffe6/resource/3c3e52cd-d872-4188-bcf4-71e73f159a32/download/4081-37-7555-2-2-20170626.docx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

By employing and adopting the measures from the studies of Han, Park et al. (2013) and Valentine and Fleischman (2008), the present study aims to examine students’ awareness of...

Nguồn: THE RELATIONS BETWEEN PROFESSIONAL ETHICS AND INDIVIDUAL - ORGANIZATIONAL FACTORS

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 17, 2018
Được tạo ra Tháng 4 17, 2018
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatDOCX
id3c3e52cd-d872-4188-bcf4-71e73f159a32
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
on same domainTrue
package id56fe8930-4d68-4d70-8ee4-d3845a14ffe6
revision id066561ec-a665-4f46-ad76-f01a1ca47476
size95 KiB
stateactive
url typeupload