4089-97-7647-1-11-20170322.doc

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/23957468-c753-4306-ba74-db8654f12057/resource/c0bf1ac6-861f-44dc-9e96-14ce5b51b306/download/4089-97-7647-1-11-20170322.doc

VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 33, No. 1 (2017) 1-7

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 11, 2018
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018
Định dạng application/msword
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatWord
idc0bf1ac6-861f-44dc-9e96-14ce5b51b306
last modifiedHơn 1 năm trước
mimetypeapplication/msword
on same domainTrue
package id23957468-c753-4306-ba74-db8654f12057
revision id8d94fd9b-fcb2-4948-b20e-cf98af5fe1ed
size4,8 MiB
stateactive
url typeupload