Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo modun nhằm phát triển năng lực tự học cho SV trong học phần Chương trình, Phương pháp dạy học Hoá học

Phát triển năng lực tự học (NLTH) là hết sức cần thiết đối với sinh viên (SV) các trường Đại học và Cao đẳng. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận về năng lực, NLTH, vấn đề phát triển NLTH cho SV, bài báo đã giới thiệu các nguyên tắc xây dựng tài liệu tự học (TLTH) có hướng dẫn theo môđun và sử dụng TLTH có hướng dẫn theo môđun để phát triển NLTH cho SV trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội trong học phần Chương trình, phương pháp dạy học Hoá học.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Phạm Thị kiều Duyên
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 14:24 (ICT)