Thiết kế và biên soạn giáo trình lý thuyết dạy bằng ngoại ngữ

Các giáo trình lý thuyết dạy bằng ngoại ngữ có một vai trò hết sức quan trọng trong bộ giáo trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ. Giảng dạy ở đại học khác giảng dạy ở phổ thông trước hết ở tính chất lý thuyết của hệ thống kiến thức được chuyển tải.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Lân Trung, Nguyễn Ngọc Lưu Ly
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:13 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 11:30 (ICT)