Thiết kế và xây dựng công cụ đánh giá kỹ năng nghe hiểu

Kiểm tra-đánh giá ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong dạy và học tiếng nước ngoài. Song không phải tất cả những người dạy ngoại ngữ đều năm chắc được lý thuyết cũng như kỹ thuật kiểm tra-đánh giá, nhất là thiết kế và xây dựng một trắc nghiệm. Thực tế cho thấy rằng, phần lớn giáo viên ngoại ngữ kể cả giảng viên đại học thiết kế và xây dựng một trắc nghiệm chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thậm chí còn "lúng túng" khi được giao nhiệm vụ ra một đề thi hay đề kiểm tra.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Quang Thuấn
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 15:51 (ICT)