Thống kê đường cao tốc Việt Nam

Bộ dữ liệu tổng hợp các tuyến đường cao tốc ở Việt Nam dưới nhiều định dạng file khác nhau (.csv, .xls, json, .zip). Thông tin gồm có: mã số, tên, chiều dài, quy mô hiện tại, điểm đầu điểm cuối, thời gian khai thác sử dụng, cấp quản lý, cấp kiểm tra, địa phận...

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 09:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 12 21, 2017, 21:40 (ICT)