Thực tiễn dịch vụ hành chính công trong nền hành chính nhà nước Việt Nam

Trong xu thế hiện nay khi điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ đang có sự biến đổi mạnh mẽ. Đặc biệt là với xu thế dân chủ hóa; cùng với những yêu cầu,những đòi hỏi của nhân dân đối với Nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ công ngày càng cao hơn, thì Nhà nước không còn là một bộ máy quyền lực đứng trên nhân dân và cai trị nhân dân, mà Nhà nước phải có trách nhiệm phục vụ nhân dân, thể hiện bằng các hoạt động cung ứng dịch vụ công của Nhà nước cho nhân dân và các tổ chức khác. Bài viết này phân tích, luận giải vấn đề xoay quanh dịch vụ hành chính công, làm rõ thực trạng dịch vụ hành chính công tại Việt Nam; từ đó đưa ra hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại Việt Nam.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Văn Đồng
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 17, 2018, 10:45 (ICT)