THỰC TRẠNG SỬ DỤNG SGK TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

Hiện nay công cuộc cải cách Giáo dục đang diễn ra trên tất cả các mặt. Trong đó đổi mới SGK thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. SGK Lịch sử có vai trò quan trọng trong quá trình dạy học nhưng trên thực tế có nhiều quan niệm chưa đúng dẫn đến cách sử dụng SGK chưa hợp lí và chưa hiệu quả. Năm học 2007–2008 là năm đầu tiên triển khai thực hiện đại trà SGK mới môn Lịch sử lớp 11. Đây là những lí do để tiến hành nghiên cứu đề tài “Thực trạng sử dụng SGK trong dạy học Lịch sử lớp 11 ở trường THPT”

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Xuân Mạnh, Nguyễn Hồng Nhung, Hoàng Thanh Tú
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:24 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 11:15 (ICT)