bài 11.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/e955c558-48c0-4b3c-8aaa-daff389cc19e/resource/89931e34-bace-4080-958d-a6a36a3b4e5d/download/bai-11.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Hiện nay công cuộc cải cách Giáo dục đang diễn ra trên tất cả các mặt. Trong đó đổi mới SGK thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. SGK Lịch sử có vai trò quan trọng trong quá trình dạy...

Nguồn: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG SGK TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 26, 2018
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018
Định dạng application/pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
format.pdf
id89931e34-bace-4080-958d-a6a36a3b4e5d
last modifiedHơn 1 năm trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package ide955c558-48c0-4b3c-8aaa-daff389cc19e
revision idf9eaf204-e65e-4d98-8745-956706c3c5b8
size187,8 KiB
stateactive
url typeupload