THỰC TRẠNG TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN KHỐI NGHÀNH LỊCH SỬ TẠI KHOA SƯ PHẠM ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

Do nhu cầu phát triển kinh kế - xã hội, hợp tác giao lưu quốc tế ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Đảng, Nhà nước ta chủ trương cải cách, đổi mới nền giáo dục sao cho phù hợp với xu hướng phát triển chung của thời đại. Nghị quyết II của BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII đã ghi: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp Giáo dục - Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, phát triển mạnh mẽ phong trào tự học, đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân và nhất là thanh niên”

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Hoàng Thanh Tú, Lê Thị Hoa, Nguyễn Thị Hoan
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:20 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 10:54 (ICT)