Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý tài chính của bảo hiểm xã hội Hà Nội

Bảo hiệm xã hội (BHXH) Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 15 của BHXH Việt Nam ngày 15/06/1995, trên cơ sở BHXH Hà Nội tiếp nhận thêm phần sự nghiệp BHXH từ Liên đoàn lao động và nhiệm vụ thu BHXH từ ngành Tài chính và Thuế chuyển sang. Từ đó, BHXH Hà Nội triển khai thực hiện BHXH theo quy định của Luật lao động trên cơ sở Điều lệ BHXH và quy chế quản lý tài chính do Bộ Tài chính ban hành.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Phạm Thùy Linh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:17 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 15:21 (ICT)