Thuyết quan hệ con người trong quản lý

Sau khi áp dụng thuyết quản lý “theo khoa học” của F.Taylor và thuyết quản lý “hành chính” của H.Fayol vào thực tiễn quản lý ở phương Tây, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy có những hạn chế từ cách tiếp cận mang tính cơ giới về con người tách rời quan hệ xã hội qua tư tưởng “con người kinh tế” của các thuyết này, đặc biệt là việc áp dụng máy móc thuyết quản lý theo khoa học đã biến con người thành một thứ gần như máy móc, làm việc thụ động. Vào đầu thế kỷ XX, một số nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu trên thực nghiệm, sau đó đúc kết thành những lập luận lý thuyết theo khuynh hướng mới hình thành nên thuyết “quan hệ con người ”.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Giang Thu Thảo
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:26 (ICT)
Được tạo ra Tháng 6 26, 2018, 14:38 (ICT)