KHQL.K60B.Nguyễn Thị Thanh Huyền.1.docx

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/8a616480-e8e1-4b97-99a0-423b01d93aa7/resource/fc717eb2-8535-4088-a71d-bb97c0552b7c/download/khql.k60b.nguyn-th-thanh-huyn.1.docx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Thuyết Z đưa ra phương pháp quản lý hiệu quả dẫn đến sự thành công cho nhiều công ty và trở thành thuyết quản trị nhân lực kinh điển mà đến nay vẫn được áp dụng trong nhiều doanh nghiệp.

Nguồn: Thuyết Z

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 26, 2018
Được tạo ra Tháng 6 26, 2018
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatword
idfc717eb2-8535-4088-a71d-bb97c0552b7c
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
on same domainTrue
package id8a616480-e8e1-4b97-99a0-423b01d93aa7
revision idab114114-f83d-44cc-8747-1967bc117361
size40,1 KiB
stateactive
url typeupload