Tiếng mẹ đẻ trong một mô hình giảng dạy ngoại ngữ

Vấn đề tiếng mẹ đẻ được đặc ra như một dấu hỏi then chốt trong quá trình dạy và học ngoại ngữ, đồng thời nó cũng là trung tâm tranh luận sôi nổi, hào hứng của các thầy cô giáo giảng dạy ngoại ngữ, các nhà giáo học pháp, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ và của tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Lân Trung
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:13 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 09:52 (ICT)