KHQL.K60A.Thạch Thị Hồng Ánh. 01 chua lam.doc

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/b22150cc-497a-4061-997a-974e4ed8ccef/resource/f3cbcc06-f950-4d92-a5e2-ae2f455b63db/download/khql.k60a.thch-th-hng-anh.-01-chua-lam.doc

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Quản lý là hoạt động thực tiễn có vai trò đặc biệt quan trọng của con người. Tuy nhiên, hoạt động quản lý không thể đạt hiệu quả cao khi tuân thủ theo những nguyên tắc quản lý. Nguyên tắc...

Nguồn: Tiểu luận cuối kỳ môn Khoa học quản lý đại cương

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 26, 2018
Được tạo ra Tháng 6 26, 2018
Định dạng application/msword
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatWord
idf3cbcc06-f950-4d92-a5e2-ae2f455b63db
last modifiedHơn 1 năm trước
mimetypeapplication/msword
on same domainTrue
package idb22150cc-497a-4061-997a-974e4ed8ccef
revision id9160a204-0fa4-499d-a906-9ab32f805398
size884 KiB
stateactive
url typeupload