Tiểu luận Quản lý khoa học và công nghệ

Phân tích Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. Từ đó dẫn một số điều khoản để chứng minh rằng Luật KH&CN đã và đang kéo lùi quá trình cải cách KH&CN Việt Nam từ triết lý 4 về triết lý 3.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Lê Thị Thi
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:26 (ICT)
Được tạo ra Tháng 6 26, 2018, 15:42 (ICT)