TỔ CHỨC KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN THEO MÔ HÌNH DẠY HỌC KẾT HỢP

Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đòi hỏi tổ chức các khoá học bồi dưỡng với số lượng lớn giáo viên trong toàn quốc đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Với những khả năng mạnh mẽ và hiệu quả của việc tổ chức các khoá học theo mô hình dạy học kết hợp sẽ tiết kiệm thời gian, kinh phí và nâng cao hiệu quả của các khoá bồi dưỡng giáo viên. Mô hình dạy học Blended learning hay còn gọi là mô hình dạy học kết hợp là sự phối hợp giữa dạy học giáp mặt trực tiếp (face-to-face) với các mô hình dạy học trực tuyến hiện nay. Dạy học kết hợp làm tăng các cơ hội xã hội trong lớp học với các khả năng thúc đẩy việc học tập tích cực với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong môi trường trực tuyến. Nghiên cứu đề cập đến việc xây dựng mô hình đào tạo giáo viên trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây sẽ “đơn giản hóa” và “công nghệ hóa” toàn bộ mọi hoạt động diễn ra của các chủ thể tham gia trong quá trình giáo dục, dạy học. Việc tổ chức các hoạt động này được diễn ra thông qua hệ quản trị bài giảng (LMS) với một số lượng lớn người cùng tham gia, không hạn chế về không gian, thời gian, tăng khả năng liên thông, tích hợp các tài nguyên, hỗ trợ công tác đào tạo giáo viên thường xuyên, liên tục.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả PHẠM KIM CHUNG
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:09 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 09:27 (ICT)