Tố tụng rút gọn trong giải quyết tranh chấp tiêu dùng

Tình trạng quá tải trong giải quyết tranh chấp và thi hành án dân sự cùng yêu cầu cải cách theo hướng bổ sung những chế định tố tụng mới đặt ra nhu cầu xây dựng và hoàn thiện quy định về thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự. Tuy nhiên, việc bổ sung chế định này trong thực tiễn pháp lý Việt Nam đòi hỏi những sửa đổi, bổ sung đáng kể và tổng thể các quy phạm pháp luật tố tụng hiện hành. Ngoài ra, những tranh luận vềpháp lý xoay quanh trình tự, thẩm quyền và giá trị pháp lý của các phán quyết theo trình tựnày khiến quá trình soạn thảo, ban hành và cụ thể hóa chế định thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự nói chung và lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói riêng bị trì hoãn trong nhiều năm.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Tác giả Nguyễn Trọng Điệp
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:15 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 14:02 (ICT)