Tổng hợp các dẫn chất este của acid cinnamie

Sản phẩm chống nắng đã được sử dụng hơn bảy mươi năm qua nhằm bảo vệ da tránh sạm màu khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Trên thị trường nước ta hiện nay có rất nhiều chế phẩm kem chống nắng nhưng phần lớn là các chế phẩm nước ngoài, chỉ có một vài chế phẩm được sản xuất trong nước.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Ngọc Hà
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:23 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 15:30 (ICT)