Tổng hợp các hợp chất thơm và các hợp chất hoạt động sinh học từ dầu thơm dầu

Dầu thầu dầu là một trong những dầu công nghiệp quan trọng nhất, nó có thể sử dụng được trực tiếp (ở dạng liên kết glyxerit) hoặc gián tiếp (khi đã qua các biến đổi hóa học) ở trong rất nhiều lĩnh vực công nghiệp và đời sống. Trong những năm gần đây, dầu thầu dầu được xem như là một nguồn nguyên liệu rẻ tiền và dễ kiếm cho tổng hợp hữu cơ, đặc biệt là các hợp chất thơm hoạt động quang học và sinh học. Dầu thầu dầu chứa tới 80-90% axit ricinoleic hay còn gọi là axit (R.Z)- 12-hydroxy-9-octadecadienoic. Axit này được cấu tạo từ bộ khung gồm 18 nguyên tử cacbon với một liên kết đôi ở giữa nguyên tử cacbon số 9 và số 10, một nhóm hydroxyl gắn với nguyên tử cacbon số 12 và với một trung tâm bất đối xứng ở nguyên tử cacbon số 12.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Bùi Quang Thuật, Phan Thị Sửu
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:14 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 11:12 (ICT)