Tổng hợp dẫn chất4(3H)- Quinazolinon có tác dụng sinh học

Dẫn chất 4(3H)-quinazolinon đã biết đến do có tác dụng được lý phong phú methyl-3-o-toly-4(3H)-quinazolinon là thuốc ngủ mạnh, nhiều dẫn chất khác có tác dụng lợi tiểu, hạ huyết áp, chống viêm, dãn phế quản, chống lao, kháng virus và chống ung thư [1-7]. Với mong muốn góp phần nghiên cứu về hóa học và tác dụng dược lý của các dẫn chất 4(3H)-quinazolinon, chúng tôi đã tiến hành tổng hợp các dẫn chất 4(3H)-quinazolinon và thăm dò tác dụng gây ngủ, giảm đau, tác dụng kháng khuẩn, tác dụng chống phân bào.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Ngọc Vinh, Trương Thế Kỷ
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:15 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 15:17 (ICT)