Tổng hợp phụ gia chống gỉ Sunfonat trên cơ sở dầu khoáng có trọng lượng phân tử trung binh thấp

Synthetize anti-rust additive from mineral oils have medium weight molecule 350-370, testing physical-chemical property of additive, prepare presercative grease - oil base on synthetic additive.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Thế Nghiêm, Võ Hoàng Phương, Nguyễn Mạnh Tường, Ninh Đức Hà
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:14 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 11:22 (ICT)