7.2010-Vật liệu Nano: tiềm năng và hiểm hoạ

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/822c41bb-950c-496a-b6b9-dd4c73e4c86b/resource/07508fc6-da32-4f8b-b6ad-2164acee3bd7/download/tongluan7-2010.doc

Những năm cuối thế kỷ 20 đã chứng kiến những bước tiến dài và nhanh chóng trong việc thiết kế những vật liệu nano, tức là những vật liệu, cấu phần và sản phẩm có cấu trúc với kích thước chỉ nhỏ vài chục nguyên tử. Khả năng thao tác theo kiểu “may đo” các tính chất của vật liệu dựa trên từng nguyên tử đã tạo ra tiềm năng cải tiến tính năng sản phẩm cho một phạm vi rộng hoạt động của con người: từ y tế tới mỹ phẩm và dược phẩm, từ thông tin và truyền thông tới giải trí, từ giao thông vận tải trên mặt đất tới hàng không vũ trụ, từ các vấn đề năng lượng tương lai tới môi trường và biến đổi khí hậu, từ an ninh tới di sản văn hóa.

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 20, 2018
Được tạo ra Tháng 8 20, 2018
Định dạng doc
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatDOC
id07508fc6-da32-4f8b-b6ad-2164acee3bd7
last modifiedHơn 1 năm trước
mimetypedoc
on same domainTrue
package id822c41bb-950c-496a-b6b9-dd4c73e4c86b
position6
revision idbaddcf83-7afe-4ab2-9382-1bd04dc9b4d4
size399 KiB
stateactive
url typeupload