4.2010-Những công nghệ quan trọng hàng đầu đối ...

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/822c41bb-950c-496a-b6b9-dd4c73e4c86b/resource/1adb6ecf-9c76-4ed9-9dd8-d44255eaffce/download/tongluan4-2010.doc

Từ những năm 20 của thế kỷ trước, Mỹ luôn chứng tỏ là quốc gia dẫn đầu và là trung tâm khoa học (KH&CN) của thế giới. Để có được vị thế này, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ luôn coi các khám phá và tiến bộ về KH&CN là động lực cơ bản chi phối sự tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống. Vì vậy, sự giảm sút về khả năng cạnh tranh KH&CN có thể gây ảnh hưởng đến vị thế siêu cường của Mỹ, đặc biệt là khả năng cạnh tranh kinh tế, tiêu chuẩn sống và cả nền an ninh quốc gia của nước này.

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 20, 2018
Được tạo ra Tháng 8 20, 2018
Định dạng doc
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatDOC
id1adb6ecf-9c76-4ed9-9dd8-d44255eaffce
last modifiedHơn 1 năm trước
mimetypedoc
on same domainTrue
package id822c41bb-950c-496a-b6b9-dd4c73e4c86b
position3
revision id46abc0b4-910f-4ed5-aff1-f5c7b8f2eae5
size674 KiB
stateactive
url typeupload