Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật hình sự nước Anh

Một pháp nhân với tư cách như vậy có thể bị buộc phải chịu trách nhiệm hình sự (TNHS) về các hành vi phạm tội được thực hiện trong khuôn khổ các hoạt động của pháp nhân hoặc vì lợi ích của pháp nhân không? Hay nói cách khác pháp nhân như thế được coi là chủ thể của tội phạm hình sự không?

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trịnh Quốc Toản
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 14:44 (ICT)