Trung Quốc cải tạo bãi đá vành khăn (Trường Sa) và hệquả pháp lý đối với chủ quyền trên biển của Việt Nam

Trên cơ sở trình bày, phân tích động thái cải tạo Đá Vành Khăn (Trường Sa, Việt Nam) của Trung Quốc, tác giả chỉ ra các hệ quả pháp lý của việc này liên quan đến chủ quyền trên biển của Việt Nam.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Phạm Quang Huy
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 15:17 (ICT)