Tự hào là thành viên của ĐHQGHN

ĐHQGHN có nhiều điểm mạnh nổi bật, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học nước nhà, trong đó có cách đi độc đáo mà các thế hệ lãnh đạo ĐHQGHN đã triển khai để nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong cộng đồng ĐHQG

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2679
Tác giả PGS,TS Nguyễn Ngọc Bình
Người bảo dưỡng Đai học Quốc Gia Hà Nội
Phiên bản 01
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:27 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 6, 2018, 14:39 (ICT)