Nguồn không tên

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/fba35508-2126-4617-b512-cc3f0fc67c03/resource/2ba8acf7-4cee-4c31-b5a0-98c4d3b4e0cd/download/4128-61-7783-1-2-20180322.docx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khai phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa kinh qua chủ nghĩa tư bản, bị chiến tranh tàn phá, từng bước làm cho “đồng...

Nguồn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1996 – 2015)

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 18, 2018
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatDOC
id2ba8acf7-4cee-4c31-b5a0-98c4d3b4e0cd
last modifiedHơn 1 năm trước
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
on same domainTrue
package idfba35508-2126-4617-b512-cc3f0fc67c03
revision id374676ec-8f93-4cef-967f-38ce0623d8b6
size38,5 KiB
stateactive
url typeupload