Tương quan sinh thái - nhân văn và phát triển bền vững (Qua nghiên cứu ở Điện Biên những năm vừa qua

Mường Phăng nằm ở phía đông bắc của huyện Điện Biên, cách thành phố Điện Biên khoảng 18km theo đường ô tô mới được mở. Nơi đây có di tích lịch sử của Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại xã này gồm đủ các hệ nhân văn đại diện cho huyện Điện Biên như: Các hệ canh tác lúa nước và nương rẫy, chương trình định canh định cư, lâm nghiệp quốc doanh và lâm nghiệp cộng đồng, kinh tế tập thể và cá thể thời kỳ hợp tác xã (HTX), hồ chứa nước thuỷ nông cùng các chương trình phát triển của nhà nước và nước ngoài và kinh tế hộ gia đình. Tất cả các hệ này đã tác động tới biến động dân số và ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường của địa phương.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Tạ Long, Ngô Thị Chính
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:27 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 10:26 (ICT)