Vai trò và những đóng góp của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu đối với vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu

Uỷ ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) là một tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập bởi Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) và Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) vào năm 1988. Bên cạnh đó, IPCC là một cơ quan khoa học dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc (LHQ). Nhiệm vụ cơ bản của IPCC cung cấp cho thế giới với một quan điểm khoa học rõ ràng về tình trạng nhận thức về biến đổi khí hậu và những tác động tiềm năng mang tính chất môi trường, kinh tế và xã hội của vấn đề biến đổi khí hậu. Với tư cách là một cơ quan khoa học, IPCC có nhiệm vụ rà soát và đánh giá các thông tin kinh tế, xã hội, khoa học và kỹ thuật trên phạm vi toàn thế giới có liên quan mật thiết đến biến đổi khí hậu. Với gần 30 năm ra đời và hoạt động, Uỷ ban đã góp phần mạnh mẽ vào những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc thích ứng và chống lại sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Thị Xuân Sơn
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:22 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 09:06 (ICT)