22. Nghị định 19.2017.NĐ-CP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/0099562e-16ae-4b95-914d-c36a7c1312d6/download/22.-ngh-nh-19.2017.n-cp.pdf

Nghị định 19/2017/NĐ-CP. Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
id0099562e-16ae-4b95-914d-c36a7c1312d6
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position22
revision id66abf540-1ca7-439d-a0d8-ccd02d3ab860
size298 KiB
stateactive
url typeupload