26.Thông tư 218.2016BQP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/0560cbfd-8a48-48aa-ab4a-92c3c46004d8/download/26.thong-t-218.2016bqp.pdf

Thông tư 220/2016/TT-BQP. Quy định hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của Quân đội

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
id0560cbfd-8a48-48aa-ab4a-92c3c46004d8
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position26
revision idb3376f71-6ef7-48b8-a468-4b34fa873ff3
size1,5 MiB
stateactive
url typeupload