28. Luật Nghĩa vụ quân sự.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/0ad227ab-481c-47d2-bce5-c4af7a9a52bd/download/28.-lut-ngha-v-quan-s.pdf

Luật Nghĩa vụ quân sự 78/2015/QH13. Quy định về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
id0ad227ab-481c-47d2-bce5-c4af7a9a52bd
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position28
revision id91286ea0-ff6c-4d83-b973-28e06546348c
size372 KiB
stateactive
url typeupload