29. Luật Sĩ quan QĐNDVN.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/1ab259d0-a4bf-46f3-a8ae-b1862547cd10/download/29.-lut-s-quan-qndvn.pdf

Luật Sửa đổi, ban hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội NDVN 72/2014/QH13. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội NDVN 19/2008/QH12

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
id1ab259d0-a4bf-46f3-a8ae-b1862547cd10
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position29
revision idbc725d60-a53c-4d90-94c7-efb8f7397e8f
size826,7 KiB
stateactive
url typeupload