25.Thông tư 298.2017BQP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/1f4d1e48-f753-4504-ae0e-10c56d39b92d/download/25.thong-t-298.2017bqp.pdf

Thông tư 298/2017/TT-BQP. Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
id1f4d1e48-f753-4504-ae0e-10c56d39b92d
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position25
revision id7eddced2-cd2f-4063-b9b4-85d5121da315
size753,4 KiB
stateactive
url typeupload