19.Nghị định 30.2017.NĐ-CP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/2ef6271b-ce71-4e57-afbd-c7bf108ec3cb/download/19.ngh-nh-30.2017.n-cp.pdf

Nghị định 30/2017/NĐ-CP. Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
id2ef6271b-ce71-4e57-afbd-c7bf108ec3cb
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position19
revision id1eb5456e-293d-438f-82f8-38994a237444
size1,3 MiB
stateactive
url typeupload