18.Quyết định 23.QĐ-BQP.PDF

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/373a987b-978a-45a5-9ae6-10597398eed0/download/18.quyt-nh-23.q-bqp.pdf

Quyết định 23/QĐ-BQP. Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
id373a987b-978a-45a5-9ae6-10597398eed0
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position18
revision id2a804b36-44b1-4f3b-baeb-f4bbf2e4ce6d
size1,2 MiB
stateactive
url typeupload