1. Luật Quốc phòng.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/4b2cfe76-9c24-4c5b-a14a-2a11ee615449/download/1.-lut-quc-phong.pdf

Luật Quốc phòng 22/2018/QH14. Quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng…

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
formatpfd
id4b2cfe76-9c24-4c5b-a14a-2a11ee615449
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
revision id8b8730ba-7643-496f-8333-c465d3bbd0bc
size1 MiB
stateactive
url typeupload