30. Luật QNCN, CN và VCQP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/4d8309a9-9986-4ff2-965e-803a8b9a7984/download/30.-lut-qncn-cn-va-vcqp.pdf

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 98/2015/QH13. Quy định về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quyền, nghĩa vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
id4d8309a9-9986-4ff2-965e-803a8b9a7984
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position30
revision idbc725d60-a53c-4d90-94c7-efb8f7397e8f
size408,7 KiB
stateactive
url typeupload